میزبانی ابری آلمان - cPanel

هاست SSD سی پنل - 100 مگابایت

تحویل خودکار بعد از سفارش

 • 100 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامین اضافه
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود تعداد ساب دامین
 • نا محدود تعداد پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان cms
 • تیکت پشتیبانی
 • سی پنل SSD کنترل پنل
هاست SSD سی پنل - 1000 مگابایت

تحویل خودکار بعد از سفارش

 • 1000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • یک عدد دامین اضافه
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود تعداد ساب دامین
 • نا محدود تعداد پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان cms
 • تیکت پشتیبانی
 • سی پنل SSD کنترل پنل
هاست SSD سی پنل - 2000 مگابایت

تحویل خودکار بعد از سفارش

 • 2000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 عدد دامین اضافه
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود تعداد ساب دامین
 • نا محدود تعداد پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان cms
 • تیکت پشتیبانی
 • سی پنل SSD کنترل پنل
هاست SSD سی پنل - 250 مگابایت

تحویل خودکار بعد از سفارش

 • 250 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامین اضافه
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود تعداد ساب دامین
 • نا محدود تعداد پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان cms
 • تیکت پشتیبانی
 • سی پنل SSD کنترل پنل
هاست SSD سی پنل - 500 مگابایت

تحویل خودکار بعد از سفارش

 • 500 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • ندارد دامین اضافه
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود تعداد ساب دامین
 • نا محدود تعداد پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان cms
 • تیکت پشتیبانی
 • سی پنل SSD کنترل پنل
هاست SSD سی پنل - 5000 مگابایت

تحویل خودکار بعد از سفارش

 • 5000 مگابایت فضا
 • نا محدود پهنای باند ماهیانه
 • نا محدود دامین اضافه
 • نا محدود تعداد دیتابیس
 • نا محدود تعداد ساب دامین
 • نا محدود تعداد پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان cms
 • تیکت پشتیبانی
 • سی پنل SSD کنترل پنل