سرور مجازی SSD ایران

سرور مجازی SSD ایران رم 1 گیگ
 • CPU یک هسته
 • RAM 1024 مگابایت DDR3
 • فضا 20 گیگابایت SSD Pro
 • ترافیک ماهیانه نا محدود
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • تحویل سرور آنی
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • منابع سرور اختصاصی
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
 • DDoS Protection دارد

- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD ایران رم 2 گیگ
 • CPU دو هسته
 • RAM 2048 مگابایت DDR3
 • فضا 30 گیگابایت SSD Pro
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • تحویل سرور آنی
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • منابع سرور اختصاصی
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
 • DDoS Protection دارد

- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD ایران رم 3 گیگ
 • CPU دو هسته
 • RAM 3072 مگابایت DDR3
 • فضا 30 گیگابایت SSD Pro
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • تحویل سرور آنی
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • منابع سرور اختصاصی
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
 • DDoS Protection دارد

- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

سرور مجازی SSD ایران رم 4 گیگ
 • CPU دو هسته
 • RAM 4096 مگابایت DDR3
 • فضا 60 گیگابایت SSD Pro
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • آی پی اختصاصی یک عدد
 • تحویل سرور آنی
 • سیستم عامل لینوکس/ویندوز
 • منابع سرور اختصاصی
 • پورت 1 گیگابیت
 • دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
 • DDoS Protection دارد

- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.