مقالات

 رفع مشکل login به کنسول مدیریتی Esxi

 در صورتی که امکان لاگین به قسمت مدیریت VM ها با VMware vSphere Client را ندارید به سرور ssh...