بلاگ

دسته بندی : متفرقه

نحوه استفاده از outlook

راهنمای استفاده از Outlook 2010 برای این منظور برنامه outlook  را باز کرده و به شکل زیر مراحل را طی نمایید: Yes  را انتخاب کرده و روی دکمه Next...

ادامه مطلب