گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

خطای ورود به کنترل پنل پلسک پس به روز رسانی به نسخه 10

اگر در سرویس VPS خود  خطای زیر را پس از  upgrade  کردن پلسک مشاهده کردید: “This Panel instance is installed in a PVC Container. The current Container offline management settings make the Panel unavailable. If you have sufficient privileges to modify the Container configuration, change the offline management settings. Otherwise, contact your provider to do […]