گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

با چه کارت هایی می توانیم خرید کنیم؟

– اگر کارت شما متعلق به یکی از بانکهای پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن و مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد می باشد به شما تبریک می گوییم. بانک شما قابلیت خرید گستردۀ اینترنتی را دارد. اگر این کارت ها را دارید و تا به حال خرید اینترنتی […]

سوالات متداول

– کدام کارت های بانکی امکان خرید اینترنتی را دارند؟ کلودفایر از طریق دو بانک سامان و پارسیان امکان خرید اینترنتی را فراهم کرده است. – بانکهایی که کارت آنها مورد پذیرش بانک پارسیان است، عبارتند از: پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد […]

کارت شما از کدام بانک است؟

  وضعیت فعلی نحوه تماس پست بانک کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست. در حال حاضر برای خرید اینترنتی کارت دیگری از بانکهایی که قابلیت خرید اینترنتی دارند را تهیه نمایید و یا از کارت های مخصوص خرید اینترنتی بانک سامان یا […]