گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

قوانین و مقررات

کاربر می پذیرد که مسئولیت کامل هرگونه اطلاعات، فایل، تصویر و نیز سایر مواردی که درون سایت خود قرار می دهد، با خود او می باشد و هیچگونه مسئولیتی در این زمینه متوجه کلودفایر نمی باشد. راه اندازی وب سایت های غیراخلاقی و … برروی سرورها نقض قانون کلودفایر به شمار می آید. متقاضی همچنین […]