گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

تنظیم Mozilla 1.7

تنظیم Mozilla 1.7 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Mozilla mail 1.7 را باز نمایید. 2- از منوی Edit گزینه Mail& Newsgroups Account settings را انتخاب نمایید و سپس Add Account […]

تنظیم Outlook 2007

تنظیم Outlook2007 برای استفاده از ایمیل های ارائه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.   ۱- Outlook2007 خود را باز کنید . ۲- از منوی Tools گزینه Account Settings را انتخاب کنید . ۳- در تب Email گزینه […]

تنظیم Outlook 2002

تنظیم Outlook2002 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- out look را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و سپس گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- گزینه Add […]

مشکل ارسال ایمیل هنگام استفاده از سرویس اینترنت بعضی از ISP ها مانند شرکت شاتل

تعدادی از سرویس دهندگان بدلایلی اقدام به تغییر پورت SMTP استاندارد (TCP 25) نموده اند و چون جهت ارسال ایمیل احتیاج به این می باشد که ISP مربوطه نیز سرویس SMTP را با پورت استاندارد پشتیبانی نماید و در برنامه ها بطور تنظیمات پیش فرض پورتTCP 25تعریف گردیده،  این مشکل به وجود می آید. جهت […]

تنظیم Windows Mail

تنظیم Windows mail برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Windows mail را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و گزینه Accounts را انتخاب کنید . 3- گزینه Add […]

تنظیم Netscape mail 7.x

تنظیم Netscape mail 7.x برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Netscape mail 7.x را باز نمایید . 2- از منوی Edit گزینه Mail &Newsgroup Account Settings را انتخاب نمایید . 3- […]

تنظیم Thunderbird 2.0

تنظیم Thunderbird2.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Thunderbird را باز کنید . 2- منوی Tools را کلیک کنید و گزینه Account settings را انتخاب کنید . 3- گزینه Add account […]

تنظیم Apple Mail 3.0

تنظیم Apple mail3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Apple mail را باز کنید . 2- گزینه Mail را کلیک وسپس Preferences را انتخاب کنید . 3- به تب Account رفته […]

تنظیم Outlook 2003

  تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1- Outlook را باز کنید . 2- منوی Tools را باز کنید گزینه Email account را انتخاب کنید . 3- َAdd email account […]

تنظیم thunderbird 3.0

تنظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر: توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید. 1-Thunderbird را باز کنید . 2- از منوی  File  بر روی قسمت new  کلیک کرده و سپس بخش Message را انتخاب کنید. ویا کلید […]