گام به گام با ما حرفه ای شوید

مرکز آموزش کلودفایر

تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab

ین دستور همانند at است با این تفاوت که at فرمان خاصی را تنها یکبار اجرا می کند ولی cron موجب اجرای یک پروسه در بازه های زمانی معین می شود که همان تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab می باشد. جهت مشخص کردن بازه های زمانی جهت اجرای رویه مورد نظر از […]

تغییر پسورد کاربر root ریشه در لینوکس

در سایر توزیع ها مواردی ممکن است پیش بیاید که کاربر ریشه یا همان روت root کلمه عبور خود را فراموش می کند و نیاز است تغییر پسورد کاربر root ریشه در لینوکس انجام گردد. مرسوم ترین روالی که جهت انجام این کار وجود دارد به شرح زیر است: مرحله اول: سیستم را با دیسک […]