سرور مجازی SSD ایران

سرور مجازی SSD ایران رم 1 گیگ

- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

 • یک هسته CPU
 • 1024 مگابایت DDR3 RAM
 • 20 گیگابایت SSD Pro فضا
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • آنی تحویل سرور
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی منابع سرور
 • 1 گیگابیت پورت
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد DDoS Protection
سرور مجازی SSD ایران رم 2 گیگ

- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

 • دو هسته CPU
 • 2048 مگابایت DDR3 RAM
 • 30 گیگابایت SSD Pro فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • آنی تحویل سرور
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی منابع سرور
 • 1 گیگابیت پورت
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد DDoS Protection
سرور مجازی SSD ایران رم 3 گیگ

- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

 • دو هسته CPU
 • 3072 مگابایت DDR3 RAM
 • 30 گیگابایت SSD Pro فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • آنی تحویل سرور
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی منابع سرور
 • 1 گیگابیت پورت
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد DDoS Protection
سرور مجازی SSD ایران رم 4 گیگ

- هزینه هر 10 گیگابایت فضای دیسک SSD ماهیانه 15 هزارتومان است.
- هزینه هر 1 گیگابایت RAM مازاد ماهیانه 8 هزارتومان است.
-ترافیک مصرفی در ابتدای هر ماه میلادی صفر و به تاریخ تمدید سرویس بی ارتباط می‌باشد.
- تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

 • دو هسته CPU
 • 4096 مگابایت DDR3 RAM
 • 60 گیگابایت SSD Pro فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یک عدد آی پی اختصاصی
 • آنی تحویل سرور
 • لینوکس/ویندوز سیستم عامل
 • اختصاصی منابع سرور
 • 1 گیگابیت پورت
 • آسیاتک - برج میلاد دیتاسنتر
 • دارد DDoS Protection