دستور سرچ فایل در لینوکس

دستور سرچ فایل در لینوکس

آموزش جستجو و پیدا کردن فایل در لینوکس

دستور find یک ابزار قدرتمند برای پیدا کردن محل دقیق فایل ها در هر نقطه از سیستم شماست. در مقاله آموزش جستجو و پیدا کردن فایل در لینوکس خواهید دید که چگونه میتوانید با استفاده از 
دستور find تنها با اضافه کردن چند گزینه ساده به سرعت محل قرارگیری فایل های مختلف را در فایل های سیستمی خود پیدا کنید.

پیدا کردن یک فایل با نام فایل file name

1- در این دستور از سوئیچ -name استفاده میکنیم . در مثال زیر مشاهده میکنید که با جستجوی نام host.conf در داخل کوتیشن (“”) دایرکتوری و زیر دایرکتوری که این فایل در آن واقع شده نشان داده خواهد شد . –name به کوچکی و بزرگی حروف حساس است .

[root@devops ~]# find / -name “host.conf”
/etc/host.conf

2- پیدا کردن یک فایل با نام آن و بدون در نظر گرفتن کوچکی و بزرگی حروف

سوئیچ -iname نیز همانند سوئیچ –name عمل میکند با این تفاوت که در جستجوی -iname کوچکی و بزرگی حروف در نظر گرفته نمیشود و با جستجوی نام host.conf تمام دایرکتوری و زیر دایرکتوری های حاوی فایل هایی با این نام نشان داده خواهد شد .

[root@devops ~]# find / -iname “host.conf”
/etc/host.conf
/etc/HOST.CONF

3- استفاده از دستور mindepth و maxdepth برای جستجو محدود در فولدر خاص

یافتن فایل passwd در دایرکتوری روت و زیر دایرکتوری های آن

[root@devops ~]# find / -name passwd
/usr/bin/passwd
/etc/pam.d/passwd
/etc/passwd
/selinux/class/passwd
/selinux/class/passwd/perms/passwd

یافتن فایل passwd در دایرکتوری روت فقط تا یک سطح بعد از دایرکتوری روت

[root@devops /]# find -maxdepth 2 -name passwd
./etc/passwd

یافتن فایل passwd در دایرکتوری روت تا حداکثر دو سطح بعد از دایرکتوری روت

[root@devops /]# find / -maxdepth 3 -name passwd
/usr/bin/passwd
/etc/pam.d/passwd
/etc/passwd
/selinux/class/passwd

یافتن فایل passwd بین زیر دایرکتوری دوم و چهارم

[root@devops /]# find -mindepth 3 -maxdepth 5 -name passwd
./usr/bin/passwd
./etc/pam.d/passwd
./selinux/class/passwd
./selinux/class/passwd/perms/passwd
[root@devops /]#

موفق باشید.

کلودفایر