سرور اختصاصی ارزان

سرور اختصاصی ارزان

سرور اختصاصی ارزان

شرکت کلودفایر بنا به درخواست کاربران اقدام به فروش بسیار ارزان سرورهای اختصاصی نموده است.

سرورهای مذکور از دیتاسنترهای :
redstation

hetzner

xlhost

ovh

singlehop

datashack

parsoline

jaygah

میباشند.

برای استعلام از اخرین قیمت با پشتیبانی کلودفایر در تماس باشید.

کلودفایر