آموزش تغییر پسورد ویندوز سرور

آموزش تغییر پسورد ویندوز سرور

برای تغییر پسورد سروری که در آن لاگین نموده اید طبق مراحل زیر میتونید اقدام کنید هر فلش گویای یک مرحله میباشد

kr = right click

start —>kr on mycomputer —> manage —> local users and groups —> user —> kr on administrator —> set password

در نهایت پسورد مورد نظر را وارد میکنید