آموزش تهیه بک آپ از IBSng

آموزش تهیه بک آپ از IBSng

سلام

ابندا با نرم افزار Putty به سرور متصل بشید.

برای بک آپ گیری از تمام اطلاعات موجود در IBSng دستورات زیر را پس از ورود به سرور اجرا نمایید:

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
rm -rf /var/www/html/IBSng.bak
su – postgres
pg_dump IBSng > IBSng.bak
exit
mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/

حال شما می‌توانید فایل بک آپ خود را از آدرس زیر دانلود نمایید:


http://your-ip-address/IBSng.bak


بعد از اینکه اطلاعات رو برداشتید چه دانلود رو پی سی باشه چه هر روش دیگری که دوست دارید
با این دستور از رو سرور حذفش کنید

cd /root
rm /var/www/html/IBSng.bak

y


موفق باشید