شرایط بازگشت وجه

شرایط بازگشت وجه

جهت بازگشت وجه می بایست شماره حساب یا شماره کارت خود را اعلام نمایید
لازم به ذکر است شماره حساب اعلام شده می بایست برای شخصی باشد که مالک فعلی همان پنل کاربری باشد که تیکت ارسال شده است و در زمان خرید و پرداخت هزینه با همان شماره حساب پرداخت خود را انجام داده باشد
2-تغییر تاریخ دوره سرویس در صورتی که به جلو باشد تعداد روزهای باقی مانده محاسبه خواهد شد و فاکتور می شود و پس از پرداخت آن توسط کاربرتغییر خواهد کرد
لازم به ذکر است در صورتی که تاریخ دوره سرویس به عقب باشد روزهای باقی مانده از روی فاکتور کسر نخواهد شد و هزینه بازگشت داده نخواهد شد.