نمایندگی دامنه ی بین المللی

نمایندگی دامنه ی بین المللی

نمایندگی ثبت دامین  بین المللی

 برای دریافت پنل نمایندگی ثبت دامنه ی بین المللی شما میبایست در ابتدا فاکتور به مبلغ 165 هزار تومان را پرداخت فرمایید.

پس از پرداخت یک پنل نمایندگی ثبت دامنه از نوع Resello به شما داده می شود که 165 هزار تومان اعتبار دارد.

مدیریت این پنل جداگانه و به عهده ی شما می باشد و می توانید از طریق این پنل دامنه های خود را ثبت،تمدید و انتقال دهید.

در این پنل با قابلیت API شما می توانید به صورت مستقیم پنل نمایندگی را به کنترل پنل WHMCS متصل فرمایید

در این پنل دامنه های .com با 33 هزار تومان قابل ثبت،تمدید و یا انتقال می باشند.و بروی سایر TLD ها هم تخفیفاتی در نظر گرفته شده است.

برای اطلاعات از جزئیات بیشتر یک تیکت به پشتیبانی فنی دامنه ارسال فرمایید