آیا می توانم دامنه ی با پسوند مربوط به کشور دیگر را ثبت کنم؟

آیا می توانم دامنه ی با پسوند مربوط به کشور دیگر را ثبت کنم؟

ثبت دامنه ها یا پسوند های مربوط به کشور ها که به اصطلاح CCTLD  نامیده می شوند برای ثبت نیاز مند اطلاعات شهروند همان کشور هستند

به عنوان مثال دامنه با پسوند .ca برای ثبت نیازمند اطلاعات دقیق از شهروند کانادا است

یا دامنه با پسوند ..ru  مدارک دقیق و حتی کپی کارت شناسایی شهروند روسیه را برای ثبت نیاز دارد