چه مقدار زمان اماده شدن هاست از زمان خرید بطول می انجامد ؟

چه مقدار زمان اماده شدن هاست از زمان خرید بطول می انجامد ؟

مدت زمانی که فعال شدن سفارش طول می کشد

پس از سفارش و پرداخت فاکتور به صورت آنلاین سرویس شما به صورت اتوماتیک فعال می گردد چنان چه سرویس شما ضرف 24 ساعت فعال نشد به بخش مالی تیکت ارسال نمایید تا همکاران ما سرویس شما را فعال نمایند.