تفاوت پلن نقره ای و طلایی نامحدود در چیست ؟

تفاوت پلن نقره ای و طلایی نامحدود در چیست ؟

تفاوت پلان نامحدود نقره ای با طلایی

پلان نامحدود نقره ای و طلایی کاملا شبیه به هم می باشند با این تفاوت که در پلان نقره ای امکان اضافه کردن دامین اضافه وجود ندارد. همچنین پلان نامحدود طلایی به دلیل پشتیبانی از اضافه کردن دامین اضافه قیمت بالاتری دارد.