نحوه استفاده از outlook

نحوه استفاده از outlook

راهنمای استفاده از Outlook 2010

برای این منظور برنامه outlook  را باز کرده و به شکل زیر مراحل را طی نمایید:

Yes  را انتخاب کرده و روی دکمه Next  کلیک نمایید.

 

در این قسمت گزینه Manual setup or additional server types  را انتخاب کرده  و روی دکمه Next کلیک نمایید.

 

 Internet E-mail   را انتخاب کرده و روی  Next  کلیک کنید.

 

1)     در این قسمت نام خود را وارد نمایید.

2)     در این قسمت ادرس ایمیل خود را وارد نمایید.

3)     در این قسمت نوع اکانت را از لیست انتخاب نمایید.

4)     آدرس را به صورت   mail.yourdomain.com  وارد کنید که    yourdomain.com ا درس دامین شما می باشد.

5)     آدرس را به صورت   mail.yourdomain.com  وارد کنید که    yourdomain.com ا درس دامین شما می باشد.

6)     ایمیل خود را وارد نمایید

7)     پسورد ایمیل خود را وارد نمایید.

اگر  گزینه  Remember Password را فعال نکنید ، در هر بار ارسال و یا دریافت ایمیل، باید پسورد اکانت خود را مجددا وارد کنید.

 

گزینه More Settings  را انتخاب نمایید:

 

سربرگ   Outgoing Server را انتخاب کرده گزینه My Outgoing Server requires authentication را تیک زده  و گزینه use same setting as my incoming mail server را انتخاب نمایید.

سپس سربرگ Advanced را انتخاب کرده  و مراحل زیر را طی نمایید:

 

اگر مایل هستید یک کپی از ایمیل هایتان بر روی سرور نگهداری نمایید تیک گزینه Leave a copy of messages on the server را بزنید. بعد از انتخاب این گزینه باید مدت زمانی که میخواهید میل ها بر روی سرور نگهداری شوند را مشخص نمایید. توجه داشته باشید مدت زمان طولانی برای نگهداری میل ها انتخاب نکنید. و اگر تمایل دارید که اگر میلی را از صندوق خود پاک کردید از سرور هم حذف شود گزینهRemove from server when deleted from deleted items را انتخاب نمایید.

سپس بر روی OK کلیک نمایید.

 

در این مرحله اکانت تست می شود و اگر تنظیماتی که وارد کردید صحیح باشد این شکل را مشاهده خواهید کرد.