نحوه ریست دامنه

نحوه ریست دامنه

تغییر دامنه ی اصلی هاست:

در کنترل پنل، بر روی Domain Setup کلیک کنید.

در صفحه ی جدید بر روی Change a Domain Name کلیک کرده و نام جدید را وارد نمایید.

سپس بر روی Change کلیک کنید.