مشاهده صفحه پیش فرض IIS

مشاهده صفحه پیش فرض IIS

در صورتیکه در صفحه وبسایت خودتان صفحه پیش فرض IIS را مشاهده می نمایید وبسایت شما متوقف شده است این خطا در سرویس های ویندوزی با ورود به کنترل پنل و وارد شدن به قسمت website 
با کلیک بروی نام وبسایت متوقف شده و باز شدن پنجره جدید در بالا سمت راست دکمه های توقف و اجرا سایت وجود دارد که می توانید بروی اجرای وبسایت کلیک نمایید