عدم امکان حذف فایل ها در cpanel

عدم امکان حذف فایل ها در cpanel

درصورتی که مشاهده می کنید که سطح دسترسی یکی از فولدرهای سرویستان به 0000 تغییر کرده است، و فایل های داخل آن ناپدید شده اند، نگران نباشد اتفاقی برای فایلهای شما نیفتاده است…
تنها از دسترس خارج شده اند..
این قضیه بدلیل ارسال ایمیل انبوه از طریق یکی از فایلهای موجود در فولدر شما می باشد، باید برای حل مشکلتان به بخش پشتیانی فنی تیکت ارسال نمایید تا سرویس شما را بررسی نمایند..