از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

504 Gateway Timeout

این خطا زمانی رخ خواهد دارد که سرور بعنوان یک گیت وی و یا پروکسی فعالیت می نماید و در حال حاضر امکان برقراری با ان وجود نخواهد داشت و بدلایلی پاسخگوی نیاز کاربران نمی باشد 

  •