از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

503 Service Unavailable

این خطا بدلیل از دسترس خارج شدن سرور می باشد دلیل این مورد ممکن است بدلیل ایجاد مشکلی در ارتباطات سرور و یا منابع ان باشد در اینصورت تنها می بایست از طرف مدیر سرور مشکل برطرف گردد
  •