از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

501 Not Implemented

این خطا زمانی نمایش داده خواهد شد که درخواست برای کاربر نامفهوم بوده و یا امکان و قابلیت پاسخ گویی به این نوع درخواست را ندارد
  •