از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

408 Request Timeout

این خطا زمانی رخ خواهد داد که کاربر یک درخواست بسمت سرور ارسال کرده و سرور منتظر ارسال مابقی درخواست می باشد اما از طرف کاربر درخواستی ارسال نگردیده و منجر به ارسال پیام مذکور خواهد شد 

  •