خطای 400 چیست و چگونه قابل رفع است ؟

خطای 400 چیست و چگونه قابل رفع است ؟

This response means that server could not understand the request due to invalid syntax.
این خطا بمعنای مشکل در ارسال url از طرف کاربر می باشد بدین معنی است که در زمان وارد کردن ادرس URL در مرورگر نام ارسال از طرف شما در سرور وجود نداشته و با کاراکتر های نامفهوم از همراه است نمونه ان استفاده از URL های فارسی در نام دامنه است که در زمان ارسال به سرور انکود شده و درصورت جابجایی یک کاراکتر این خطا دریافت خواهد شد معمولا کاراکترهای مثل @#!% باعث این خطا خواهند شد