استفاده از filemanager درهاست ویندوز

استفاده از filemanager درهاست ویندوز

وظیفه این قسمت نمایش فایل ها حجم فایل ها و ایجاد امکانات مدیریت فایل هایتان بروی هاست می باشد
برای ورود به کنترل پنل خود می توانید ادرس را بصورت cp.yourdomainname در مرورگر خود وارد نمایید
نام کاربر و کلمه عبور در زمان خرید هاست طی ایمیلی برای شما ارسال شده است برای ورود وارد نمایید
وارد قسمت file manager شوید
در صفحه مذکور فایل های بالا موجود می باشند
Upload اجازه اپلود اطلاعات بشما را خواهد داد
Create file امکان ایجاد فایل با پسوند مورد نظر شما راخواهد داد
Create folder بشما اجازه ساختن یک پوشه راخواهد داد
Create access db بشما اجازه ساخت یک دیتابیس اکسس را خواهد داد
Zip/unzip درصورتیکه فایل زیپ دارید می توانید انرا اکسترکت و یا فایلها یتان را زیپ نمایید
Copy امکان کپی فایل را در فضای هاست به پوشه دیگر می دهد
Move فایل را بطور کامل به پوشه جدیدی می فرستد
Delete می توانید اقدام به حذف فایل بنمایید
با کلیک بروی ایکون قفل جلوی هر فایل می توانید سطح دسترسی این فایل را تعیین نمایید
با کلیک بروی ایکون جلوی هر فایل امکان تغییر نام انرا خواهید داشت
با کلیک بروی قلم و مداد روبروی هر فایل می توانید درصورتیکه فایل بصورت تکست باشد انرا ویرایش نمایید