نحوه تنظیم و یا اضافه کردن رکورد به DNS Zone

نحوه تنظیم و یا اضافه کردن رکورد به DNS Zone

برای ورود به کنترل پنل خود می توانید ادرس را بصورت cp.yourdomainname در مرورگر خود وارد نمایید
نام کاربر و کلمه عبور در زمان خرید هاست طی ایمیلی برای شما ارسال شده است برای ورود وارد نمایید
سپس از طریق منوی domains وارد شوید
در صفحه باز شده می توانید لیست دامنه های خود را به تفکیک مشاهده نمایید
در این صفحه بروی دامنه ای که قصد ویرایش zone dns انرا دارید کلیک نمایید در صفحه باز شده بروی گزینه
Edit DNS zone records کلیک نمایید
در صفحه باز شده رکوردهای DNS دامنه شما قابل مشاهده می باشد که می توانید اقدام به ویرایش با کلیک بروی علامت مداد در کنار ان و حذف با کلیک بروی علامت ضربدر در انتهای هر ردیف بنمایید
برای اضافه کردن یک رکورد بروی دکمه add record کلیک نمایید
در صفحه باز شده نوع رکورد را انتخاب نمایید
رکورد A نوع رکوردی IPV4 می باشد و نام سایت را به IP متصل می نماید
رکورد AAAA نوع رکورد IPV6 می باشد و نام سایت را به IP متصل می نمایند
رکورد MX وظیفه معرفی ایمیل سرور را دارد
رکورد TXT وظیفه معرفی رکوردهایی با ویژگی متنی همانند SPF و DKIM را دارد
در قسمت Record Name: نام رکورد را وارد نمایید نام رکورد همان ساب دامنه مذکور و مورد نظر می باشد
در قسمت IP ادرس سرور مقصد که این نام به ان متصل خواهد شد را وارد نمایید