نحوه تعریف cron job در هاست

نحوه تعریف cron job در هاست

job ها همان تسک ها یا وظایف زمانبندی شده هستند که در زمان خاصی یک کد را اجرا می نمایند
برای این مورد در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید
Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082
سپس از قسمت advanced وارد گزینه cron jobs شوید
Cron Email
با وارد کردن ادرس ایمیل در این قسمت هربار که کرون جاب اجرا می گردد ایمیلی به شما ارسال خواهد شد
از قسمت Add a New Cron Job
اقدام به اضافه کردن یک کرون چاب نمایید
در قسمت Common Settings:
می توانید زمانبندی های پیش فرض را تعیین نمایید
در قسمت های بعدی می توانید زمان اجرا را تنظیم نمایید بطورمثال در صورتیکه قصد دارید کد مذکور شما هر دقیق اجرا شود جلوی ان علامت * بگذارید و در غیر اینصورت زمان دقیق اجرا را مشخص نمایید
در قسمت Command نیز اقدام به وارد کردن کد اصلی که قصد اجرای انرا دارید بنمایید
کرون جاب ها از قسمت Current Cron Jobs
قابل ویرایش می باشند