نحوه گزاشتن پسورد بروی یک پوشه در زمان بازدید کاربران

نحوه گزاشتن پسورد بروی یک پوشه در زمان بازدید کاربران

برای این منظور بشیوه زیر عمل نمایید
برای این مورد در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید
Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082
سپس از قسمت security وارد گزینه password protect directoryشوید
در صفحه باز شده می توانید بروی نام پوشه مورد نظر کلیک کنید
در صفحه باز شده در قسمت Security Settings: می توانید فعال بودن پسورد بروی این پوشه را تیک بزنید
در قسمت Enter a name for the protected directory: می توانید نامی برای پوشه مذکور برای مشاهده کاربران انتخاب نمایید
برای ذخیره بروی دکمه save کلیک نمایید
برای ساختن کاربر برای مشاهده این پوشه نیز از قسمت Create User:
می توانید نام کاربری کلمه عبور کاربر را بسازید تا کاربرانی که قصد دسترسی به پوشه مذکور را دارند بتوانید تعیین نمایید
بلاک کردن ادرس های IP کاربران بازدید کننده توسط Cpanel
درصورتیکه قصد دارید امکان مشاهده وبسایت خود را به کاربرانی خاص ندهید و یا کاربری که قصد صدمه زدن به وبسایت شما را دارد قصد دارید بلاک کنید می توانید از IP Address Deny Manager استفاده نمایید
برای این مورد در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید
Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082
سپس از قسمت security وارد گزینه IP Address Deny Manageryشوید
در صفحه باز شده در قسمت IP Address or Domain: نام ip کاربر مورد نظر را وارد نمایید
امکان وارد کردن رنچ بصورت 192.168.0.1-192.168.0.40 وجود دارد
جهت وارد کردن یک رنچ بصورت ساب نتی بصورت 192.168.0.1-40 وارد نمایید
درصورتیکه می خواهید تمامی یک ساب نت نیز بسته شود می توانید بصورت 10. وارد نمایید