استفاده از Auto Responders در cpanel

استفاده از Auto Responders در cpanel

یکی از افزونه های پرکاربرد در این کنترل پنل می باشد که می توانیداستفاده های گوناگونی از ان انجام دهید در زمانیکه از طرف کاربری به یکی از ایمیل های شما ایمیل ارسال گردید با تنظیم این افزونه بصورت خودکار سیستم پاسخی در زمان دریافت ایمیل به کاربر فرستنده ارسال می نماید

برای این مورد در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید

Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082

سپس از قسمت Mail  وارد گزینه Auto Responders شوید

در قسمت add auto responder کلیک نمایید

Character Set می بایست بروی utf8 باشد

Interval: زمان بین ارسال ایمیل کاربر و پاسخ اتوماتیک به ان می باشد

در قسمت Email: ایمیل که قصد ارسال پاسخ در ایمیل های ارسالی به انرا دارید انتخاب نمایید

در قسمت From ادرس فرستنده

در قسمت Subject موضوع ادرس

درقسمت Body محتوا و متن را وارد نمایید و همچنین در قسمت Start Stop می توانید زمان شروع و پایان این مورد را نیز تنظیم نمایید برای ساخته شدن ان بروی دکمه create /modify کلیک نمایید