نحوه ساختن اکانت ایمیل جدید و یا ویرایش یک میل باکس در cpanel

نحوه ساختن اکانت ایمیل جدید و یا ویرایش یک میل باکس در cpanel

برای ساختن اکانت ایمیل در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید

Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082

سپس از قسمت Mail  وارد گزینه Email accounts شوید

در صفحه باز شده از قسمت ایمیل نام پیشوند ادرس ایمیل را انتخاب نمایید

در قسمت password  و confirm password کلمه عبور ایمیل اکانت را وارد نمایید

در قسمت Mailbox Quota می توانید حجم برای میل اکانت تعریف نمایید  توجه داشته باشید این حجم جزئی از فضای هاست شما محاسبه خواهد شد

برای ساختن اکانت بروی لینک create account  کلیک نمایید .