نحوه تایید درخواست های فعال سازی دامین – شرکت ریسلو Resello

نحوه تایید درخواست های فعال سازی دامین – شرکت ریسلو Resello

برای تکمیل فرآیند ثبت دامنه پس از انتخاب دامنه مورد نظر برای شما از طرف HostControl ایمیلی ارسال می گردد.

ایمیل خود را باز کنید و بر روی لینک ان کلیک نمایید.

در صفحه باز شده فرم را به ترتیب مانند نمونه تکمیل و بر روی Submit کلیک کنید.