نحوه ثبت دامنه .us و تنظیم Nexus country

نحوه ثبت دامنه .us و تنظیم Nexus country

وارد پنل کاربری خود شده سپس مشتری را ثبت نمایید ، بدین منظور از قسمت customers گزینه action و سپس Create anew customer را انتخاب نمایید.

سپس مشتری مورد نظر را انتخاب گزینه ی details  را انتخاب سپس در صفحه جدید گزینه contact را انتخاب و مجدد detail  را انتخاب نمایید.

در این قسمت گزینه action را انتخاب و Set additional contact properties را بر روی گزینه مورد نظر تنظیم نمایید.