ایجاد Web Disk روی کامپیوتر برای آپلود کردن فایلها

ایجاد Web Disk روی کامپیوتر برای آپلود کردن فایلها

راهنمای ایجاد Web Disk :

Web Dsk خصیصه ای ایست که از طریق آن میتوانید فایل های وب سایتتون را با ایجاد یک اکانت و دسترسی به وب دیسک از طریق کامپیوتر شخصی خود مدیریت کنید.