از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

فرستادن کپی ایمیل ها روی یک ایمیل دیگر

آموزش طریقه فرستادن یک کپی از همه ایمیل های موجود به یک ایمیل دیگر:
  •