از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

دستیابی به سایت از طریق پروتکل FTP

مراحل ایجاد اکانت FTP برای دسترسی به سایت از طریق پروتکل FTP:

 

  •