از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

ایجاد پایگاه داده از طریق MySQL Wizard

مراحل ایجاد پایگاه داده از طریق MySQL Wizard :
  •