htaccess.

htaccess. یک فایل بسیار ساده با محیط تکست است.

با استفاده از این فایل میتوانید پیغام های خطایی که ظاهر میشود را تغییر دهید یا اینکه صفحه را بدون استفاده از redirector کنترل پنل redirect کنید یا اینکه اجازه لیست گرفتن از دایرکتوری خاصی از وبسایتتون رو محدود کنید، این فایل به شما اجازه میدهد که شما کاربران و ویزیتور های خودتان را از صفحه ای به صفحه دیگر منتقل کنید.

فرض کنید کاربری با یک پیغام خطا مواجه شد برای آنکه او را به صفحه دیگری منتقل کنید باید به این صورت در فایل بنویسید :

ErrorDocument errornumber /filename.html

به جای errornumber شماره خطا را مینویسید اصولا خطای 404 زیاد اتفاق میفتد بنابراین میتوانید شماره 404 را بنویسید.

کاربرد دیگر این فایل استفاده از رمز عبور است؛
ابتدا فایلی به این نام ایجاد کنید .htpasswd این فایل هم خصوصیاتی چون فایل .htaccess دارد این فایل حاوی نام های کاربری و کلمه های عبور . که بصورت زیر انها را تعیین میکنید در این فایل

Username:password