سوالات متداول

– کدام کارت های بانکی امکان خرید اینترنتی را دارند؟

کلودفایر از طریق دو بانک سامان و پارسیان امکان خرید اینترنتی را فراهم کرده است. – بانکهایی که کارت آنها مورد پذیرش بانک پارسیان است، عبارتند از: پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد – بانکهایی که کارت آنها مورد پذیرش بانک سامان است، عبارتند از: سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی و مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد بقیه بانک ها هنوز امکان خرید اینترنتی گسترده را در کارت های خود فعال نکرده اند.

 -رمز اینترنتی چیست؟

شماره رمز اینترنتی، با شماره رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز ATM وارد می نمائید متفاوت میباشد (البته به ندرت و در برخی بانکها ممکن است این دو رمز یکی باشد). رمز اینترنتی یکی از ملزومات خرید اینترنتی است.

 -کد CVV2 چیست؟

عدد 3 (و در برخی موارد 4) رقمی است که روی کارت بانک حک شده است. این شماره یکی از ملزومات خرید اینترنتی می باشد و روی اکثر کارت های بانکی وجود دارد.

-کارت های بانکی با قابلیت خرید اینترنتی چه ویژگیهایی دارند؟

در مجموع قابلیت خرید اینترنتی یک کارت بستگی به بانک صادر کنندۀ آن دارد که آیا این امکان را فعال کرده باشد یا خیر. اما به طور کلی کارت های شتابی که قابلیت خرید اینترنتی دارند علاوه بر شماره کارت 16 رقمی دارای شماره رمز اینترنتی و نیز کد سه رقمی CVV2 هستند. قابلیت خرید اینترنتی (پرداخت الکترونیکی) بر روی برخی از کارتهای اعتباری فعال نیست و همانطور که ذکر شد مشخصه آن داشتن شماره رمز اینترنتی و کد CVV2 است. اما توجه داشته باشید اگر روی یک کارت کد CVV2حک شده باشد، ممکن است باز هم این کارت امکان خرید اینترنتی نداشته باشد. در واقع همه چیز بستگی به بانک صادر کننده دارد.

– رمز اینترنتی و کدCVV2 کارت خود را از کجا بگیریم؟

اگر رمز اینترنتی و کد CVV2مربوط به کارت خود را نمی دانید و یا تا به حال با کارت خود خرید اینترنتی انجام نداده اید، به یکی از دستگاههای ATM بانک خود مراجعه کنید و در بخش عملیات رمز، رمز اینترنتی خود را تعریف و یا دریافت کنید. همچنین می توانید به یکی از شعب بانک خود (ترجیحاً شعبه صادر کننده کارت خود) مراجعه کنید و درخواست رمز اینترنتی بنمایید (البته اگر کارت های بانک شما امکان خرید اینترنتی را داشته باشد) تا رمز اینترنتی و کد CVV2 را به شما تحویل دهند. از این به بعد شما می توانید به با این کارت خود از اینترنت خرید نمایید. در حال حاضر بانک های پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، ملت، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد، امکان خرید اینترنتی را برای کارت های خود ارائه نموده اند.