منظور از FTP Account چیست ؟

منظور از FTP Account چیست ؟

FTP Accounts چیست ؟

برای انتقال فایلها از کامپیوتر بر روی سرویس دهنده، حداقل به یک FTP Account برای برقراری ارتباط نیاز دارید. در صورتی که اپراتورهای سایت شما بیش از یک نفر باشند می توانید برای هر کدام یک FTP Account مستقل ایجاد و اجازه دسترسی آنها را به دایرکتوریها یا فایها با قابلیت خواندنی، نوشتنی و … تعیین نمائید .

بوسیله سیستم  FTP Accounts می توانید کاربران FTP را کنترل کنید و یا چنانچه سیستم مدیریت میزبانی شما از Sub-doamin پشتیبانی می کند می توانید برای هر یک از  Subdoamin های خود اکانتهای FTP  متعددی اضافه نمائید.