دسترسی ایمیل های سرور ویندوز حرفه ای

دسترسی ایمیل های سرور ویندوز حرفه ای

برای دسترسی به ایمیل های هاست سرور ویندوز حرفه ای می توانید به یکی ازدو طریق زیر عمل کنید:

http://webmail.yourdomain.com

یا

http://mail.yourdomain.com

سپس با وارد کردن نام کاربری و پسورد مربوطه می توانید به ایمیل های خود دسترسی پیدا کنید.