برای راه اندازی یک وب سایت چه کار بایستی انجام داد؟

برای راه اندازی یک وب سایت چه کار بایستی انجام داد؟

برای راه اندازی یک وب سایت ابتدا بایستی آن وب سایت طراحی و برنامه مربوط به آن نوشته شود، پس از آنکه وب سایت آمده شد برای اینکه روی اینترنت قرار بگیرد نیاز است که در روی اینترنت با توجه به نیازهای آن وب سایت هاستی خریداری شود، هاست در واقع همان فضا است که در روی شبکه ی جهانی به وب سایت ها اختصاص داده می شود.

پس از خریداری فضا یا بهتر بگوییم هاست، کنترل پنلی در اختیار شما قرار داده می شود که شما بایستی فایل های وب سایت خود را داخل آن آپلود نمایید و همچنین دیگر امکاناتی را که لازم دارید تنظیم نمایید تا وب سایت شما برای نمایش بر روی اینترنت آماده شود.

مرحله ی بعدی انتخاب نامی متناسب با وب سایتتان است که بایستی آن نام را نیز ثبت نمایید، این نام همان دامین است، که این دامین توسط نیم سرور به هاست متصل میشود و وب سایتی که روی هاست قرار گرفته است را در روی شبکه ی اینترنت نمایش می دهد.