مدت زمانی که فعال شدن سفارش طول می کشد

مدت زمانی که فعال شدن سفارش طول می کشد

پس از هر سفارش شما میبایستی هزینه مربوطه را واریز و شماره فیش آن را از طریق کنترل پانل کاربری خود با ایجاد یک تیکت برای ما ارسال نمایید.

شماره فیش مورد نظر بعد از تایید توسط بخش مالی از 1 تا 24 ساعت برای فعال شدن فرصت لازم دارد که این مدت بسته به نوع سفارش متغیر میباشد، کلودفایر اصولا سعی میکند در اولین فرصت سفارش میزبانی و ثبت دومین شما را آماده و اطلاعات مورد نظر را ارسال کند.

لطفا در صورتی که سفارش شما بیش از 24 ساعت در روز غیر تعطیل طول کشید حتما از طریق کنترل پانل کاربری با ایجاد تیکت ما را مطلع سازید.