نحوه مالکیت دامنه های آی آر .ir

نحوه مالکیت دامنه های آی آر .ir

در صورتی که شما مایلید که مدیریت دامنه .ir خود را در اختیار داشته باشید لطفا ابتدا به آدرس http://nic.ir سایت رسمی ثبت دامین آی آر مراجعه نمایید ، یک حساب کاربری ایجاد نمایید و شماره شناسه ی کاربری خود در سایت nic.ir را همراه با پسورد برای ما ارسال نمایید تا دامنه ی شما را در پنل خود ثبت نماییم و پس از آن پرداخت کنیم.