چگونه می توانم بررسی کنم که name server های من کار میکنند؟

چگونه می توانم بررسی کنم که name server های من کار میکنند؟

شما می توانید تنظیمات DNS خود را از طریق آدرس زیر بررسی کنید:

www.internic.net

 سپس از قسمت Information about Whois  گزینه Search whois  را انتخاب نمایید.

در این آدرس به ترتیب می توانید موارد زیر را بررسی کنید:

1-دامنه ی شما ثبت شده است .

2-DNS Server اختصاصی شما کار میکند.

3-برای هر دو DNS Server شما ورژن مشابهی ثبت شده است.