چگونه می توانم name server برای خود ثبت کنم؟

چگونه می توانم name server برای خود ثبت کنم؟

از Rgister خود بخواهید تا نیم سرورهای مورد نظر شما را ثبت کند. برای مثال نیم سرورهای شرکت کلودفایر عبارتند از :
ns1.cloudfire.ir  ,  ns2.cloudfire.ir

همانطور که مشاهده می کنید دامنه ی cloudfire.ir  ثبت شده است. بنابراین شما هم اول باید یک دامنه ثبت کنید و همچنین IP های سرور خود را نیز اعلام فرمایید و سپس به شرکت درخواست ، ثبت Name Server ها را اعلام فرمایید. (بقیه شرایط توسط بخش پشتیبانی به شما اعلام می شود).