نمایندگی ثبت دامین

اطلاعات لازم در این زمینه را می توانید در قسمت نمایندگی فروش بخش ثبت دامین مشاهده فرمایید.

این نکته قابل توجه است که اگر کسی نمایندگی ثبت دامین را در اختیار بگیرد زین پس تمامی ثبت ها و تمدیدهای دامین هایش برعهده ی خودش است و تنها هزینه را به ما پرداخت می نماید تا پنلش را شارژ نماییم.

http://www.cloudfire.ir/Domain-Reseller.html